Epävirallisten nome-joukkuekilpailuiden sponsorointi

Epävirallisiin Nome-joukkuekilpailuihin osallistuvien joukkueiden tukeminen 

 

Yhdistys tukee osallistumismaksun suuruisella tuella kolmea yhdistyksen joukkuetta, jotka osallistuvat Pirkan Damien joukkuekilpailuun, Mäntän Talvinomen joukkuekilpailuun ja/tai Joukkue – WT- tapahtumaan. 

Kaikkiin edellä mainittuihin kisoihin voivat osallistua kaikki halukkaat joukkueet, mutta joukkueille maksetaan osallstumismaksu kokonaisuudessaan kolmeen joukkueeseen asti. Mikäli kisaan lähtee yli kolme yhdistystä edustavaa joukkuetta, tukea ei makseta yhteensä enempää kuin kolmen joukkueen osallistumisen verran. Tällöin joukkueiden tukisumma pienenee vastaavasti. 

Kaikissa kisoissa tulee yhdistystä edustavien joukkueiden kaikkien koirien ohjaajien olla Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella asuvia yhdistyksen jäseniä. Kennel-tai sekajoukkueita ei tueta. Tuettavan joukkueen nimi on aina Oulunseudun Noutajakoirayhdistys ry. Mikäli kilpailuihin osallistuu useampia joukkueita saman päivän kisaan, merkitään joukkueet järjestysnumerolla. Tuen saamisen vastineeksi yhdistys edellyttää joukkueilta vapaamuotoisen kertomuksen kisamatkasta yhdistyksen seuraavaan julkaisuun. 

Hakemus tuettavaan joukkuekilpailuun toimitetaan johtokunnalle (yhdistyksen sihteeri) viimeistään 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Hakemuksessa tulee ilmetä vähintään tapahtuman luonne, ajankohta, pitopaikka, osallistujat sekä tapahtuman ilmoittautumismaksu.