TIEDOTE SYYSKOKOUKSESTA 2017

9.12.2017

OSN ry:n syyskokouksessa 8.12.2017 hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen tarkistamisesta suhteessa SNJ:n jäsenmaksuun. Jäsenmaksut vuodelle 2018: liittymismaksu 3 €, OSN:n + SNJ:n vuosijäsenyys 26 €, OSN:n + SNJ:n perhejäsenyys 4 €, OSN:n suorajäsenyys 10 € ja OSN:n perhejäsenyys 3 €. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin sellaisenaan ja talousarvio pienin korjauksin jäsenmaksukulujen suhteen. OSN:n uusi sponsorisääntö hyväksyttiin pienin muutoksin.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa syyskokouksessa 2016 kaudelle 2017–2018 valittu Merja Salovaara. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle kaudelle 2018-2020 valittiin Leena Leinonen ja Riitta Heikkinen. Hannu Rastaan tilalle hallitukseen valittiin vuosiksi 2018–2019 Riikka Leiviskä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Seija Sipola (1.) ja Eveliina Kuukasjärvi (2.). Muina hallituksen jäseninä jatkavat Tanja Tenhonen, Katja Kantanen ja Maisa Viippola.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Miia Saxholm ja Henri Saxholm, ja varatoiminnantarkastajiksi Jyrki Oikarinen ja Mari Oikarinen.

NOME-toimikunnan puheenjohtajana aloittaa Johanna Pietikäinen, MEJÄ-toimikunnan puheenjohtajana jatkaa Riitta Heikkinen, TOKO-toimikunnan puheenjohtajana Sari Keränen ja näyttelytoimikunnan puheenjohtajana Aija Ryyppö.

Kokouksen päätteeksi palkittiin Vuoden työmyyrä sekä jäsenten valioituneet koirat. Vuoden työmyyräksi on valittu Oona Mönttinen, joka on talkoillut, kisannut ja tehnyt erilaista hiljaista työtä kuluneena vuonna ja aiemmin useammassa toimikunnassa; talkoilua on ainakin TOKO:ssa, NOME:ssa ja LTE:ssä. Oona on aina valmis iloisesti auttamaan, jos suinkin pystyy sen toteuttamaan. Huipputyyppi!

Vuonna 2017 valioituneet koirat löytyvät OSN:n nettisivuilta https://www.osn.fi/menestyneita/valiot/