Ylimääräinen yhdistyksen kokous 27.1.2021 klo 18 etänä

17.1.2021

Oulun Noutajakoirayhdistys ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 18.00 etäkokouksena Teams-yhteyksin.
Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään yhdistyksen hallituksen kuudennen jäsenen valinta. Hallitus ehdottaa kuudenneksi jäseneksi Kaisa Kauppista.


Oulussa 17. tammikuuta 2021
Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry
Hallitus


ESITYSLISTA

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 27.1.2021
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Yhdistyksen hallituksen kuudennen jäsenen valinta
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen

 

Kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla osoitteeseen kaisa.kauppinen@gmail.com 26.1.2021 klo 18 mennessä.